Vad innebär Mindful Hathayoga?

Vi börjar alltid sittande, i skräddarställning. Under en kort stund känner vi in hur kroppen känns. Denna inledning av yogan är en introduktion till att vända sig inåt. Under dagen har vi troligtvis agerat i samspel med omvärlden och haft vår uppmärksamhet på det som händer runt om oss. Därför är denna korta stund av stillhet en viktig övergång till ett annat sätt att vara, där vi uppmärksammar hur det känns inom oss.

Detta att växla mellan den utåtriktade och den inåtvända uppmärksamheten (exteroception och interoception), görs hela tiden under resten av yogapasset. Vi är i det mellanläge där vi med öppna ögon placerar oss i rummet och tar hjälp av vår inre uppfattning om var kroppens olika delar befinner sig (proprioception) i förhållande till rummet, en yttre omständighet.

Genom att öva på att uppmärksamma kroppens positionering blir vi medvetna om vår hållning, även utanför yogamattan. Vår hållning säger ju också mycket om vårt förhållningssätt. Detta är inte något vi piskar oss till, eller låter omvärlden ordna åt oss. Det är något som, hela tiden, sakta växer fram. Vilken väg vi än är på kommer vi stanna kvar på den om vi fortsätter gå på samma sätt. Antingen vi övar in något som är bra för oss eller något som försvagar oss, får vi hela tiden mer och mer övning i det. Att bli medveten om hållningen är att bli medveten om vilka mönster vi lärt in och vilken väg vi befinner oss på i nuläget.

Tack vare att alla människor är olika, finns det ingen som helst anledning för någon annan person än dig själv att utforska dina mönster, eller uttrycka åsikter om dem. Vad du säger om någon annan säger egentligen mest om dig själv. Alla har sin egen väg att gå. Vi är därför noga med att var och en arbetar i sin egen takt, utan att vi studerar eller kommenterar varandra. På varje yogamatta i rummet pågår en utveckling av vars och ens stabilitet och positionering.

Under tiden vi sitter ner i början av yogapasset går vi en kort stund in i det inåtvända, genom att vi sluter ögonen. Du som inte vill blunda i en grupp med andra människor behöver naturligtvis inte göra det, du kan välja att titta med avslappnade ögon på en punkt framför dig på golvet. Av hänsyn till andra i rummet är det viktigt att du försöker vara stilla denna korta stund, för att alla ska få chansen att landa i sin egen kropp utan plötsliga ljud från någon som gäspar högt eller ändrar ställning. I början av terminen är denna stund mycket kort, så att alla ska klara av stillheten.

Efter att ha samlat oss en stund börjar vi med den mer aktiva delen av yogan, där det gäller att mjukt få igång ett samspel mellan kroppsdelarna och andningen. Vi gör en kort uppvärmning där vi står på alla fyra, dvs har knän och händer i golvet. Det finns mängder med muskler i ryggen, i flera olika lager, och vi gör under uppvärmningen olika rörelser för att lugnt väcka ryggen och kroppens kärna till liv. Dessa rörelser stärker också ryggen, så att återvända till dem en gång i veckan kan ha god effekt på ryggens styrka och stabilitet.

När vi blivit lite varmare ställer vi oss upp och gör olika stående positioner från Hathayogan. Dessa övningar kan göras kraftfulla och utmanande, men vi väljer att vara på den nivå av utmaning där vi fortfarande kan uppmärksamma andningen, kroppen, hur vi står i rummet och hur vi upplever kroppens position inifrån. En del av de stående övningarna tränar vår balans, en vanlig ”klassiker” är trädets position där vi står på ett ben och har det andra benet lyft med fotsulan mot ståbenets underben. Positioner som ser enkla ut kan vara tillräckligt utmanande för att ge oss en djup övning i kroppskännedom.

Alla övningar i passet görs i en lugn takt, där vägen in i positionen, och ut ur den, är lika viktiga som själva yogaställningen. Du får vägledning till att anpassa övningen till just din kropp.

Vi övergår sedan till andra golvövningar och kommer tillslut ner liggande på mage. Där gör vi det som kallas för bakåtböjningar, dvs vi lyfter baksidan av axlarna och den översta delen av ryggen upp mot taket. Detta stärker de muskler i ryggen som hjälper oss att hålla oss upprätta. Det finns många yogaställningar inom detta område och vi börjar med de allra enklaste för att träna oss i att använda hela vår kropp, från topp till tår, för att stärka ryggen på ett hälsosamt sätt.

I Mindful Hathayoga stärker vi ryggen liggandes på mage först efter att vi sträckt ut framsidan av höfterna med hjälp av olika så kallade utfallspositioner. Detta för att den nedre delen ryggen först och främst ska få längd före vi böjer oss bakåt. Detta är en av många ”övergångar” som gör att ordningsföljden mellan positionerna i Mindful Hathayoga alltid är densamma, för att yogan ska bli så välgörande som möjligt för kroppen.

En serie sittande yogapositioner kommer efter bakåtböjningarna, även här gör vi i början enkla varianter av övningarna från Hathayogan. Här kommer till exempel vridningar av ryggraden, där vi också fokuserar på andningen i kroppen och ryggradens längd, allt för att övningarna ska göra så stor nytta som möjligt för alla de små lederna runt ryggens kotor och revben. I vissa delar av ryggen är vi redan väldigt rörliga, där vill vi behålla stabilitet och integritet. I andra delar av ryggen kan vi vara mindre rörliga, kanske av för mycket stillasittande framför datorn.  Där låter vi övningen skapa mer frihet.

I slutet av passet gör vi mjuka, vilande övningar för att kroppen ska återhämta sig. Efter det följer en liggande avslappning, på rygg, där du guidas i att uppmärksamma olika delar av kroppen. Här går vi återigen inåt med uppmärksamheten, och kroppen brukar kännas mer avslappnad än när passet började. I denna vakna, djupa vila underlättas kroppens inneboende förmåga till läkning.

Hur stor läkning du uppnår i yogan handlar om vilket förhållningssätt du har till yogan och kroppen. i Mindful Hathayoga uppmuntras du först och främst till att vara här och nu med den kropp du har idag. Du ska ingenstans förrän du hittat var du är på kartan. Vägen till en friare känsla i kroppen kan gå via Mindful Hahtayoga, om vi lägger de vanliga mönstren av prestation åt sidan för ett tag.