Överlägg

Medicinsk Laser

Laserbehandling – Medicinsk Laser

HA INTE ONT I ONÖDAN!

Behandla dig och påskynda kroppens läkningsprocess

Laserbehandling (medicinsk laser – LLLT)
Laserbehandling eller medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 5000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden
är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.

Vad påverkas i kroppen av laserljus ?
Laserljus påverkar processer på cellnivå. Ljuset stimulerar till ökad nybildning av substanser som behövs för cellernas återuppbyggnad och nybildning. Bland annat har laserljuset följande effekter på organismen:
Ökad DNA-, RNA- och albuminsyntes, ökad cellmetabolism (ämnesomsättning), ökad genomblödning och mikrocirkulation, snabbare nybildning av blodkärl, stärker immunförsvaret, stimulerar kollagensyntesen i huden, ökning av epitelvävnad vid sårläkning, ökad tensil hudstyrka, ökad enzymfunktion, ökad aktionspotential hos nervceller, ökad serotonininsöndring, ökad prostaglandininsöndring, minskar förekomsten av fria radikaler (oxidanter), DNA-molekylen drarnytta av laserljuset.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

Absoluta fördelar med laserbehandling
Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.

Fördelar i korthet:
– Inflammationsmodulerande
– Smärtlindrande
– Minskar svullnad
– Påskyndar läkning
– Användas på akuta skador
– Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
– Riskfritt
– Milda, få biverkningar
– Det känns inte
– Kan ge snabbt resultat som håller över tid

Vad kan behandlas med medicinsk laser?
Enkelt uttrycket kan man säga att laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg (Konstantinovic). Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Exempel på mer specifika besvär där laserbehandling är verksamt:
– Huvud/ansikte
– Käkledssmärta
– Trigeminusneuralgi
– Nacke
– Långvarig nackvärk och nacksmärta
– Diskbråck med utstrålningar
– Whiplash
– Artros
– Ländrygg
– Långvarig ländryggsmärta
– Diskbråck
– Artroser
– Spinal stenos

Axel
– Impingement/bursit
– Frozen shoulder/artrit
– Artros
– Tendinopatier i rotatorkuffen
– Rotatorkuffskador/partiella rupturer

Armbåge
– Lateral epikondylalgi – tennisarmbåge
– Medial epikondylalgi – golfarmbåge
– Bursit – bicepsbursit, studentarmbåge
– Artros

Hand
– Fingerledsartroser
– Tenosynoviter ex. de Quervain
– Karpaltunnelsyndrom
– Finger och handledsartroser

Höft
– Trokanterit
– Adduktortendinopati– ljumskbesvär
– Tendinos
– Artros

Knä
– Tendinopatier
– Hopparknä
– Löparknä
– Skador på sidoligamenten(MCL/LCL)
– Artros
– Meniskbesvär

Fot och underben
– Hälsenseproblem– akillestendinopati
– Plantarfascit/hälsporre/hälkuddesyndrom – Hälsmärta
– Benhinneinflammation – Medialt tibiasyndrom
– Muskel- och senbristningar
– Artros
– Metatarsalgi/Mellanfotssmärta

Övriga tillstånd där laserbehandling har effekt
– Reumatisk ledsmärta
– Lymfödem
– Akuta skador så som bristningar och stukningar och vissa frakturer

Kontakta antingen  Mira Jonsson mirjon04@gmail.com eller Mia Lynch på mialynch@me.com för bokning och mer info eller klicka på knappen nedan.

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Catch Vogue av Catch Themes