Samtal och Yoga

Upplever du att du har tankemönster som inte är hjälpsamma? Har du spänningar och värk i kroppen som du behöver förstå hur de uppkommer och hitta sätt att förebygga? Upplever du mycket oro i ditt liv? Känner du dig trött, ibland nedstämd? Upplever du att du är stressad? Har du en önskan om att förstå dig själv på ett djupare plan?

Vid första mötet får du berätta vad du behöver hjälp med. Därefter gör vi en planering tillsammans. En behandling med kognitiv beteendeterapi kan ibland innebära att vi träffas varje vecka speciellt i början av terapin för att hålla förändringsprocessen igång, ibland kan vi träffas glesare. Det ser olika ut hur lång en behandling är beroende på vad du vill arbeta med. Ibland räcker det med ett samtal för att du ska känna dig tillfreds med den nya livsinriktning som öppnats för dig.

Jag arbetar med samtal och yoga i god förening. Kropp och själ i samverkan. Som samtalsterapeut arbetar jag utifrån Kognitiv Beteende Terapi och kompletterar med Mindfulness och Yoga. Jag bidrar med den psykologiska kunskapen, du är expert på dig själv och terapin/samtalen blir ett samarbetsprojekt mellan oss. Vi stödjer oss mot den kognitiva beteendeterapin samt kunskap om yoga och mindfulness.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller vill boka ett första möte.

Carin Lilja
0706-310748
carin@carinlilja-kbt.se

Tider: Jag har tillgång till behandlingsrummet på fredagar, men kan ev. träffas andra tider vid behov.
Pris: 800 kr/timme, 700 kr för dig som går kurs på Mindful Yoga
Paketpris: 5 tillfällen för 3.700 kr, eller 3.200 kr för dig som går kurs på Mindful Yoga

Carin har länge arbetat som kurator och terapeut inom Barn och ungdomspsykiatrin och Ungdomsmottagning. Det har gett henne erfarenhet av stöd och krissamtal, stresshantering både individuellt och i grupp samt behandlande Individualsamtal av oro/ångest, depression, stress, relationsproblem.

Förutom sin socionom och terapeututbildning, är hon även utbildad mindfulness-instruktör och kundaliniyogalärare. Läs mer om Carin här.

Läs mer om KBT, mindfulness och kundaliniyoga här.