Hormonyoga och chakrasystemet

Den yogiska chakramodellen beskriver både psykologiska och fysiologiska aspekter kopplade till våra chakran. Varje chakra (energicenter) styr en viss körtel eller organ i kroppen. Chakrat kan påverkas genom vårt medvetna andetag, samt vissa specifika ställningar eller rörelser. Obalanser i ett chakra kan visa sig i över- eller underfunktion inom den psykologiska aspekt som chakrat styr. Till exempel kan en obalans i rotchakrat yttra sig genom att man är överdrivet försiktig (underfunktion) eller genom att man är vårdslös och övermodig. En obalans i andra chakrat (sexualchakrat) kan yttra sig genom överdriven känslosamhet (överfunktion) eller genom kylig distans (underfunktion).

I Hormonyogan tar vi utgångspunkt ifrån chakramodellen när vi sätter samman våra yogapass. Den fysiologiska modell över kvinnans hormonsystem som ligger till grund för hur samspelet ser ut mellan våra körtlar och organ bygger på dr Lam’s beskrivning av det kvinnliga hormonsystemets funktion. Den så kallade OAT-axeln (Ovaries, Adrenals och Thyroid, dvs äggstockar, binjurar och sköldkörtel) är ett finstämt samspel där en liten obalans någonstans i systemet ger följdeffekter på andra ställen. Till exempel har man kunnat visa att så kallad binjuretrötthet (som kan uppstå av långvarig stress) kan leda till att sköldkörteln slås ut. Här hjälper då inte bara att försöka aktivera sköldkörteln, utan man behöver även hjälpa binjurarna att finna vila. I alla våra sköldkörtelpass kombinerar vi aktivering av sköldkörteln (halschakrat) med övningar som lugnar binjurarna.

Hela grundprincipen i hormonyogan bygger på att vi betraktar kroppen som ett system. En tanke om att kroppen har en inneboende förmåga att balansera sig själv, men att den ibland kan behöva lite hjälp på traven. Med hjälp av olika övningar ”trycker vi lite här” och ”lite där”, för att väcka liv i ett stagnerat flöde, och landar sen i stillhet för att ge kroppen möjlighet att korrigera sig själv. Vi ”ruskar om” energisystemet lite försiktigt genom att framför allt påverka de chakran som styr äggstockarna (sexualchakrat), binjurarna (navel- samt rotchakrat), sköldkörteln (halschakrat) och hypofysen (tredje ögat). Oavsett vilken effekt vi vill nå involverar vi alla delar i systemet, och även om de övningar vi gör är fysiskt mjuka och enkla att utföra så känner man ofta direkt att det händer något i kroppen. Effekten är kraftfull.

I ett pass där målet är att aktivera sköldkörteln lägger vi större fokus på övningar som väcker halschakrat, men eftersom både kroppen och chakrasystemet är ett system kan vi inte enbart arbeta på en punkt, utan vi kombinerar dessa övningar t.ex. med att väcka energin i äggstockarna samt att lugna binjurarna och kroppen i stort. Någon gång under passet vill vi även kontakta hypofysen, hormonsystemets kontrollcenter. Här kan en enkel meditation där vi riktar vår inre blick och vårt fokus mot en punkt i mitten av huvudet under några minuter i stillhet vara exakt det stöd hypofysen behöver för att maximera effekten av passet.

I våra pass för klimakteriet (som passar bra både för kvinnor som gått in i menopaus för längesedan, eller som närmar sig men ännu inte kommit i klimakteriet) är målet att väcka liv i slumrande energi i vårt underliv, framför allt våra äggstockar. Med mjuka och kraftfulla övningar ”klämmer vi ut” energi från äggstockarna och hjälper den att cirkulera runt och upp genom vår centrala energikanal och aktivera hela kroppen, alla våra körtlar och energicenter. Dessa pass ger energi, väcker vår livslust och libido, och kan uppskattas av alla kvinnor, även utan klimakteriebesvär. Det är inte helt ovanligt att kvinnor vars menstruation nyligen upphört återfår sina blödningar och därmed förlänger fasen då äggstockar och livmoder är aktiva. Även om vi kanske inte längtar efter mensen som sådan är det trots allt så att det finns en koppling mellan vår fertilitet och vår undomlighet, som många av oss säkert kan tänka sig att behålla lite längre. Torra slemhinnor är ett annat besvär som många upplever att hormonyogan råder bot på. Äggstocksenergin kan som sagt väckas för den som trätt in i menopaus för längesedan, men även för den som har opererat bort äggstockar och/eller livmoder.

Störst effekt får man om man gör övningarna hemma ungefär varannan dag. Därför delar jag alltid ut yogapasset på papper till de som går en hormonyogakurs. Du kanske inte hinner göra alla övningar så ofta, men då kan vi tillsammans titta igenom passet och välja en kortare version som passar för just dig och dina behov.

Yogaformen passar de flesta, men det är vissa tillstånd då man ska vara lite försiktig, eftersom de effekter vi är ute efter i hormonyogapasset kan ha en negativ påverkan. Om du har eller har haft hormonellt betingad cancer, lider av hyperthyreos (överaktiv sköldkörtel), har myom, endometrios eller är gravid bör du undvika hormonyoga.

Möjlighet att prova på ett helhetsbalanserande hormonyogapass för Lust & Energi ges söndag 20 augusti.

Lärare: Sara Wickenberg
Tid: 18.30-20.00
Pris: 100 kr

Under höstterminen erbjuder vi två hormonyogakurser om vardera 6 veckor. Tema: Klimakteriet startar söndag 27 augusti och Tema: Sköldkörteln startar söndag 27 oktober.

Läs mer och boka här.