Inquiry

MEDITATION går ut på att finna en balans mellan det som jag i min kurs valt att klassificera som KONCENTRATION, meditationstekniker där du aktivt påverkar din upplevelse med hjälp av strikta metoder som går ut på att ”tämja sinnet”. Även kallat HANDS ON. Att styra. Det må vara mjukt och närvarande, men dock, styrande.

Vi behöver finna en balans mellan hands on och HANDS OFF, dvs där vi slutar mixtra med vår upplevelse, slutar styra. Och istället bara observerar. För att komma i kontakt med det här tillståndet krävs en annan typ av meditationstekniker. Jag använder framför allt en väldigt öppen metod, som beskrivs nedan. I Diamond Approach kallar vi det för INQUIRY och i min kurs ingår Inquiry-teknikerna i avsnittet om OBSERVATION.

Inquiry

I meditationen behöver vi lämna space för verkligheten att utveckla sig inför våra fascinerade ögon!

Först använder vi tekniker för att stilla oss.
Som hjälper oss att fokusera. Hjälper oss hitta hem. Landa här.
KONCENTRATION.

Och sen. Sen behöver vi tillit till det som sker.
Vi behöver våga släppa våra tekniker och se vad som händer. Bara öppna för det som händer.
Våga ta en risk. Våga möta våra känslor. Möta det som händer.
Inte nödvändigtvis reagera instinktivt, utan hålla tillbaka lite. Utforska. Inom oss själva.
Vad är det som händer?
Hur känns det i mig?
Kan jag känna känslorna utan att analysera varför jag känner så? (Eller om jag har ”rätt” att känna så.)
Utan att lägga begrepp eller värderingar i min upplevelse.

Det kan hjälpa att sätta ord på känslan. Beskriva den med färg, form, intensitet, densitet eller kanske frekvens. Som ett sätt att lära känna den.
Vi är ovana att se den delen av oss själva på det sättet. Som en färgad, ibland färglös, föränderlig form.
Kan vi stanna i det tillståndet? Med den känslan.
Andas. Mjukt, lugnt.
Försöka lugna sinnet, tankarna. Så att inte de rusar iväg. Tar oss ifrån upplevelsen.
Och bara vara vara VÄLDIGT NYFIKNA.
Väldigt nyfikna på vad vi känner. För att försöka förstå.
Den exakta nyansen av just det som är just nu.