KBT, mindfulness och kundaliniyoga

Kognitiv beteendeterapi

I KBT arbetar vi med sambandet mellan tankar, känslor och beteende samt med olika tekniker för att hitta mer fungerande beteenden att hantera sig själv och livet. Begreppet kognition beskriver det mesta som sker i våra huvuden som tankar, fantasier och minnen men även processer som påverkar våra tankar. Vår tolkning av en situation har avgörande betydelse för vad vi tänker, känner och hur vi agerar. En del av KBT är att söka efter känslor och automatiska tankar i problematiska situationer för att lära sig att känna igen negativa och orealistiska tankar, stoppa dem och träna på att tänka mer realistiska, hjälpsamma tankar. Detta kan ge nya perspektiv och skapa goda mönster.

Inom Kognitiv beteendeterapi tänker man att upplevda problem hänger ihop med sårbarhet, viktiga livshändelser och vad som i nuläget vidmakthåller problemen. I det terapeutiska arbetet utforskar och begripliggör vi hur sårbarhet och livshändelser hänger ihop med automatiska tankar, grundantagande och livsregler

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro som det ibland översätts till på svenska är utvecklad av amerikanen Jon Kabat-Zinn och är inspirerad av buddismen men de religiösa delarna har tagits bort.

Mindfulness är ett sätt att ta hand om sig själv, lära känna sig själv, sina egna behov, att tidigt lära sig att känna igen signaler på för höga nivåer av stress som t ex ökad muskelspänning, oro i magen eller rastlöshet och försöka minska stressnivån. Det finns inget rätt eller fel när vi gör olika mindfulnessövningar utan vissa gånger är vi mer närvarande än andra gånger och det är precis så det är och det är ok.

Mindfulnessövningar kan bl a ske genom yoga, sittande meditation, andningsmeditation och kroppsskanning.

Att lära sig att styra sitt medvetande och sin uppmärksamhet är själva hjärtat. Själva utmaningen i mindfulnessträningen ligger i att vara i nuet ögonblick efter ögonblick. Med mindfulness kan vi påverka vårt förhållningssätt till det som sker. Vi kan lära oss att se vad vi kan göra här och nu i ögonblicket, vad vi kan släppa för tillfället och skjuta på framtiden samt vilka valmöjligheter som finns i stunden.

Vetenskapliga studier visar att utövande av mindfulness medför positiva fysiska och psykologiska förändringar inom oss och kan hjälpa oss vid stressrelaterade problem. Mindfulness är ett vanligt begrepp inom dagens KBT.

Kundaliniyoga

Genom mjuka enkla rörelser, avslappning och medveten närvaro påverkar yoga kroppens självläkande system. Den medvetna andningen och de uttänkta yogakroppsställningarna anpassas efter din förmåga och vad vi tillsammans kan se att du behöver.  Svensk forskning har visat att yoga har god effekt mot bland annat stress, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, oro och ångest. Att ta till sig yogiska verktyg kan hjälpa att skapa ökad hälsa och god självkännedom.

Min önskan är att knyta samman erfarna, beprövade yogiska verktyg med den moderna västerländska vetenskapen.