/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
MINDFUL YOGA

Laya Yoga

Layayoga är en långsam, passiv form av Hathayoga. Eleven guidas in i ett antal olika yogapositioner där hen stillsamt förblir längre stunder. Under dessa länge perioder påverkas olika system och lager i våra kroppar positivt. I förhållande till de olika positionernas natur genererar Laya Yogan lindring av tillstånd såsom stress, migrän, hormonella obalanser, ryggsmärta, m.m.

 

Laya Yoga

 

Instruktör: Alice Henry

Torsdagar 17.15-18.30

Kursavslut höstterminen 2020: 29 mars

Totalt: 12 lektioner

Pris för hel termin: 2099 kr

Boka och betala kursen HÄR

“Laya” = (Sanskrit) att upplösas,
att helt smälta in i vad du än upplever;
att passa in i, att samanfogas med.
“Yoga” = union

Layayoga är en långsam, passiv form av Hathayoga. Eleven
guidas in i ett antal olika yogapositioner där hen stillsamt förblir
längre stunder. Under dessa länge perioder påverkas olika
system och lager i våra kroppar positivt. I förhållande till de olika
positionernas natur genererar Laya Yogan lindring av tillstånd
såsom stress, migrän, hormonella obalanser, ryggsmärta, m.m.

Denna meditativa metod stimulerar skelett, bindväv, ligament
och leder. Den medför också en lugnande effekt på nervsystem,
sinnen och tankar. För att de terapeutiska effekterna skall kunna
åtnjutas av samtliga elever använder vi olika yogiska tillbehör
såsom kuddar, block, bälten och filtar. Dessa ger stöd till den
fysiska kroppen samt anpassar positionen efter elevens
individuella tillstånd och psykiska förmåga. I en Layayogaklass
vilar du djupt. Slutligen möter och smälter du in i dig själv.

En typisk Layayogaklass är 90 minuter lång och baseras på tre
pelare:

1. Positionen: Eleven guidas in i en specifik position och får
kunskap om dess natur samt hur den kan implementeras i hens
praktik. Ett urval av yogiska tillbehör stödjer varje individ och
hens unika behov.
2. Sinnet: Under de meditativa stunderna i positionerna bjuds
sinnena in till att stilla sig; till att lyssna till och smälta den yogiska
processen. Under denna stillsamma tid delar läraren med sig av
reflektioner kring positionens natur samt positiva och terapeutiska effekter. 
Relevant yogisk filosofi, andningstekniker
(pranayama) m.m. tillhör också klassens innehåll.
3. Upplevelsen: När positionerna avslutas erbjuds eleven en
paus; de får utrymme att känna och reflektera över vad de har
upplevt och fått till sig under upplevelsen.