/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Linda Lundblad

Jag kom i kontakt med yogan i början av år 2000 och kände direkt att jag hittat ett verktyg som hjälper mig att ta hand min kropp på ett skonsamt sätt. Då jag gått från att nästan ha haft dansen som ett yrke till att lägga det på hyllan och istället studera på universitet och börja jobba på sjukhus, kändes det befriande att hitta tillbaka till rörelse som kunde ge stillhet i sinnet. Jag fortsatte med fysisk yoga på gymmet, där jag ofta tillfrågades om jag inte skulle bli yogalärare, men kände att jag inte riktigt var beredd på att undervisa. Det var först när jag kom i kontakt med Embodied Flow(TM) som jag kände att jag hittat rätt och bestämde mig för att bli lärare. Jag gick min lärarutbildning 2015-2016 och har undervisat sedan dess.

Jag undervisar i Vinyasa Flow.  Min undervisningsstil är Hatha Yoga inspirerad av Embodied Flow(TM) som mer liknar Vinyasa Yoga än Hatha Yoga. Jag är även lärare i Flygande Yoga, så kallad Yogaswing, där man använder en yoga-gunga som redskap. Just nu ligger mitt intresse även i stundande utbildningar i SUP-Yoga (Yoga på en ”Stand Up Paddling”-bräda på vattnet) och Restorative Yoga. Efter en nyligen avslutad kurs i yoga med ljud och mantra så förbereder jag mig på att även dela med mig av mantrasång.

Vid sidan av yogan jobbar jag dels som biomedicinsk analytiker och undersöker patienter,  dels forskar jag inom neurovetenskap. Jag är Medicine Doktor i klinisk neurofysiologi och studerar främst hur det autonoma (icke-viljestyrda) nervsystemet påverkas av stress, men även specifika delar av hudkänsel och hur signaler från båda dessa delar av nervsystemet bearbetas i hjärnan.

Jag brinner för kroppslig rörelse, inspirerad av yoga och dans, förankrad i anatomi och fysiologi. När du yogar med mig fokuserar vi på att arbeta utifrån din egen kropp, med dina förutsättningar, för att öka medvetenheten om dig själv, göra dig kroppsligt starkare och för att finna lugna stunder i dagens stressande samhälle. Att väcka nyfikenheten för kroppen och att lära sig att lyssna till den, för att i förlängningen kunna utnyttja den till sin fulla potential, gör att man kan acceptera sig själv för den man är. Livet är en resa, kroppen är vår farkost och vi kan välja att krydda upplevelsen med lite stjärnstoff <3