Meditation handlar om att våga möta livets mysterium!

Meditation handlar om frigörelse. Med åren lär vi oss att gradvis släppa taget om våra mönster och erhåller en ny frihet. Friheten och modet att möta det okända.

Att leva i nuet är skrämmande. Det kräver mod. Att inte veta vad som ska komma. Att vara öppen i full tillit. Full tillit till sin egen förmåga att kunna hantera det som sker. Meditation handlar om att våga möta livets mysterium.

När vi hör ordet meditation tänker nog de flesta att det är det som sker när vi sitter med slutna ögon och fokuserar på någon specifik punkt. En väldigt disciplinerad träningsform. Vi kan tänka att den sortens meditation är som en förberedelse. En förberedelse för att möta världen i ökad närvaro och medvetenhet. Och en trogen följeslagare, genom livet.

Intressant är vad som händer sen. När vi öppnar ögonen. Oftast börjar vi prata och röra oss, förlorar oss direkt tillbaka till vardagen. Vill vi leva livet mer utifrån ett närvarande tillstånd behöver vi träna oss på att ta meditationen från stillasittande tystnad in i interaktionen med omvärlden. Detta är syftet med steg 3 i kursen som beskrivs närmare nedan.

Höstens workshop-trilogi i meditation på Mindful Yoga

Workshoptrilogin i Meditation riktar sig till dig som mediterat väldigt länge och vill ta din meditation till nästa steg. Som en andlig resa, eller för att finna din personliga livsväg med närvaron som en trogen följeslagare i vardagen.

Men för att du som är ny, men genuint intresserad av att utforska meditation, ska få en rimlig chans att fånga värdet av de två sista träffarna kommer steg 1: koncentration att ligga på en väldigt grundläggande nivå. Det är för att vi ska ”ha alla med oss” in i steg 2 och steg 3.

Under den här workshop-trilogin kommer vi möta meditation utifrån följande tre perspektiv.

Steg 1: Koncentration
Här lär vi oss ett antal grundläggande koncentrationstekniker. Du väljer EN som du tar med dig hem och tränar på tills vi ses nästa gång. Du avsätter en fast tid varje dag och tränar upp både din koncentrationsförmåga och din förmåga att besluta något och stå fast vid det.

Steg 2: Observation
Här tränar vi upp en friare form av meditation. Vi låter sinnet utforska känslor och förnimmelser i kroppen. Vi lär oss skillnaden mellan Hands On (att aktivt påverka) och Hands Off (att passivt observera) och växlar mellan dem.

Hemma fortsätter du med din dagliga praktik och lägger till en aspekt av ”hands off”, av observation.

Steg 3: Interaktion
Här tränar vi ”meditation för verkligheten”. Vi öppnar ögonen och övar oss på att behålla vårt meditativa tillstånd samtidigt som vi lyssnar och pratar. Vi kanske upptäcker att det vi säger och det vi hör blir något helt annat när vi relaterar från detta tillstånd. För att behålla kontakten med oss själva växlar vi fram och tillbaka med teknikerna från steg 1 och 2.