Meditation som mental träning

shutterstock_239746834Meditation är en teknik för att skärpa vårt sinne och göra oss mer uppmärksamma på det som är verkligt. Om vårt otränade sinne kan liknas vid en glödlampa motsvarar vårt skärpta sinne en laserstråle. Precis som glödlampan sprider sitt ljus åt alla håll riktas vårt otränade sinne än hit och än dit. Uppmärksamheten studsar mellan alla de yttre och inre sinnesintryck som ständigt bombarderar oss. Glödlampans strålar ger förvisso ljus, men på ett ganska kort avstånd känner vi dem inte mot huden. En laserstråle däremot, där ljuskällans energi sänds ut i en enda riktning, blir så skarp att man på avstånd kan skära genom metall, och utföra så exakta snitt som krävs för exempelvis en ögonoperation. På samma sätt får ditt koncentrerade sinne en skärpa som hjälper dig att skilja sant från falskt och att förverkliga dina beslut. Den koncentration du tränar upp bygger inte på ansträngning. Utmaningen är att finna ett balanserat tillstånd av koncentration och avspändhet, en riktad uppmärksamhet utan anspänning.

Ett vanligt missförstånd är att meditation går ut på att stänga av våra sinnesintryck. Ett annat att man bara sitter och kopplar av med slutna ögon. Vad det i själva verket handlar om är att försätta sig i ett vaket tillstånd av avspänd koncentration. Till skillnad från vårt vanligtvis okoncentrerade sinne tränar vi oss i meditationen att rikta vår uppmärksamhet i en enda punkt, precis som laserstrålen, och att hålla kvar den där. Detta är inte enkelt. Till vår hjälp finns ett flertal olika tekniker som vi tillämpar för att träna upp vår koncentrationsförmåga.

Den som har bilden av att meditation handlar om att stänga tankarna ute har förvisso fel, men det finns ett uns av sanning i det. Vi stänger inte ute tankarna, vi bara låter bli att uppmärksamma dem. De får lov att finnas, men vi fäster ingen vikt vid dem. Vi låter oss inte  störas av ovidkommande ting, utan antar en observerande attityd till det som vi vanligtvis fäster så stor vikt vid: vår kropp, våra tankar och våra känslor.

Vad innebär det? Jo, tankarna kommer och tankarna går, men vi släpper taget om dem så fort vi märker att de försöker fånga oss. Under meditationen använder vi ett koncentrationsobjekt som hjälper oss att lyckas med det. Vi kan exempelvis använda oss av andningen, ett mantra ett chakra eller en mala (ett meditationshalsband) som fokus för vår uppmärksamhet. Eller allihop på samma gång. Så snart vi märker att tankarna försöker få oss i sitt grepp släpper vi taget om dem genom att rikta all vår uppmärksamhet tillbaka till andningen, mantrat eller vad det nu är för teknik vi använder.

shutterstock_22080088Ju mer otränade vi är, desto större är behovet av stöd från koncentrationsobjektet. Att sitta i tyst meditation och enbart uppmärksamma vår egen andning är ganska svårt till en början. Meditation med hjälp av en mala, eller mantrasång med rörelser, kan underlätta att släppa taget om tankarna eller känslorna. Så snart vi upptäcker att vi sitter och tänker tar vi hjälp av vårt koncentrationsobjekt för att kunna släppa tanken ofärdig. Vi riktar vår fulla uppmärksamhet tillbaka till andningen eller vad det nu var vi koncentrerade oss på. Utan att döma eller kritisera oss själva. Tankar kommer och tankar går, det är inget vi råder över. Det meditationen går ut på är att träna upp vår förmåga att släppa dem, när vi upptäcker att de har oss i sitt grepp. Genom att säga till oss själva “jag är inte mina tankar – jag är den som upplever tankarna” minskar vi deras betydelse för oss och gör det lättare att låta bli att spinna vidare på dem. Vi kan också påminna oss om att hur viktiga de än är, så är den här meditationsstunden som vi valt att ge oss själva ännu viktigare. Tankarna är välkomna tillbaka sedan. Och så riktar vi uppmärksamheten tillbaka mot andningen, malan eller mantrat igen.

Vår förmåga till koncentration tränas upp gradvis. Vi har olika dagsform. Vissa dagar går det lättare än andra. Ibland kan vi behöva lägga på fler tekniker för att hjälpa oss att koncentrera vårt sinne. Andra gånger kan vi behöva plocka bort. Tekniken som sådan får inte bli självuppfyllande. Mantrasång går inte ut på att sitta och sjunga. Det är en teknik för att hjälpa sinnet att koncentrera sig på en enda sak, en hjälp att vara här och nu. Mantrat skapar vibrationer som är välgörande för kropp och sinne, men dess huvudsakliga syfte är fokuset, uppmärksamheten. Märker jag att jag mest sitter och trallar kan jag behöva välja ett svårare mantra som kräver min fulla koncentration, eller ett mindre melodiskt där jag riktar hela min uppmärksamhet mot ljudvibrationerna.

shutterstock_227690629Inom yogan finns två kontrasterande läror. Dessa kan beskrivas som meditation ”med form” respektive “utan form”. Enligt Yoga Practica är dessa båda två olika vägar till samma mål: mörker och okunskap. Vad menas? Meditation “med form” är meditation med hjälp av konkreta tekniker för koncentration, exempelvis mantrasång eller att stirra in i en ljuslåga. Varför leder detta till mörker och okunskap? Jo, om vi blir så fästa vid meditationstekniken att den blir vårt mål, istället för ett medel att nå ett meditativt sinne, har vi irrat bort oss och hamnat i en återvändsgränd. Formen, tekniken, är bara en metod.

Så vad innebär det då att meditera utan form? Och på vilket sätt leder även denna teknik oss till mörker och okunskap – om vi inte ser upp? Exempel på formlösa meditationstekniker är att rikta sin koncentration mot abstrakta objekt som oändligheten, eller så kallade koaner, en typ av fråga som inte har någon förnuftsmässig mening. Ett vanligt förekommande exempel på en koan är “hur låter det när man klappar med en hand?” Den här sortens abstrakta frågor riskerar för den otränade meditatören att övergå i en inre intellektuell spekulation – och förlorar därmed sitt syfte som meditationsobjekt. Vilken metod vi än använder behöver vi vara försiktiga så vi inte fäster större värde vid metoden än målet vi eftersträvar: kontakt med vårt neutrala sinne, närvaro i nuet, balans och en alert stabilitet.

Efter att ha praktiserat båda dessa metoder, var och en i sin fas av vår träning, uppstår förmågan att “se det formlösa i alla former och formen i allt formlöst”.

Det finns olika ingångar till meditation. I artikeln har jag fokuserat på ”meditation som mental träning”, där grundtekniken är koncentration. Det är ofta ett bra ställe att börja sin meditationsträning.