/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Yogan är för mig ett sätt att hitta lugnet och närvaron i kroppen och sinnet. Den yogaform jag verkligen fallit för är Therapeutic Mindful Hatha Yoga, som jag utbildade mig till lärare i 2014. Det jag fastnade för med Therapeutic Mindful Hatha Yoga var främst förhållningssättet till yogan, att det är ett redskap för oss på vår väg genom livet. Vi använder yogan för att komma in i kroppen och inte tvärtom.

De klasser jag håller har sin grund i Therapeutic Mindful Hatha Yoga. Dels håller jag ett pass på tisdagar där vi utövar dess grundform, dels håller jag två vinyasaklasser, en på söndag och en på torsdag, där den mer flödesinriktade varianten av yogaformen ligger till grund för passet. Flöde kallas på yogaspråk för vinyasa, som betyder (ungefär) ordningsföljd. Vinyasaformen av Therapeutic Mindful Hatha Yoga är en lugn variant av Vinyasa Yoga där mycket fokus fortfarande ligger på att utforska kroppen och dess rörelsemönster och andning. Passet på söndagar är en ren variant av Therapeutic Mindful Hatha Yoga Vinyasa, torsdagspasset har influerats av Chakra Yoga.

Jag är medlem i den brittiska organisationen Yoga Alliance United Kingdom och får därför använda titeln Registered Yoga Teacher YAUK. Det innebär att jag gått en utbildning och blivit certifierad enligt vissa uppsatta krav för att tillhandahålla säker och välgörade yoga. Det innebär också att jag regelbundet går kurser för att upprätthålla och förbättra min yogaundervisning.

Under det senaste året har jag genomfört steg 1 av en vidareutbildning i Chakra Yoga, något som jag tar in torsdagsklassen i Vinyasa Yoga. Jag kommer det kommande året fortsätta vidareutbilda mig med steg 2 av Chakra Yoga. Anledningen till att jag gillar Chakra Yoga är att det ger ytterligare en dimension till träningen av Hatha Yoga, samtidigt som det fortfarande är en fysisk träning av kroppen.

Therapeutic Mindful Hatha Yoga har utformats för att vara en sekulariserad form av fysisk yoga där vi inte använder ord på sanskrit eller mantran. Klasserna på tisdagar och söndagar följer fortfarande denna tradition. I torsdagklassen används ibland uttryck på sanskrit för att beskriva vad vi gör. Samtliga tre pass jag undervisar i är utan musik.

Anna är fantastisk på att se alla! Bra på att förklara på många olika sätt så att alla har möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Passen känns oerhört genomtänkta.