/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Ulrika Corneliusson

Jag upptäckte yoga på riktigt 2011 och har sedan dess haft möjligheten att pröva på olika yogaformer med flera duktiga, inspirerande lärare som fört mig vidare i min praktik. Jag har praktiserat de flesta stilar såsom Hathayoga, Asthangayoga, Kundaliniyoga , Yinyoga, Rajadhiraj Yoga etc. Mitt praktiserande blev den pusselbit för mig som saknades för att hitta en balans i vardagen både som fysisk träning men även mental närvaro. 2014 valde jag att utbilda mig till yogainstruktör i Globalyoga som är en friare fysisk yogaform som blandar tekniker från öst och väst och som hämtar inspiration från olika yogaformer som Iyengaryoga, Ashtangayoga och Kundaliniyoga. Jag är också utbildad i Yinyoga som är ett komplement i min egen praktik. Jag fortbildar mig kontinuerligt genom workshops och kurser, i Sverige och på andra platser i världen, vilket jag har med mig som inspiration i mina egna yogaklasser. Bland annat har jag under en resa till Indien studerat traditionell Hathayoga och yogaterapi.

Det som inspirerar mig är att yoga är ett förhållningssätt till livet, oavsett vilken yogaform man väljer. Yoga handlar för mig om att bli en mer medveten människa.

Practice and all is coming
Pattabhi Jois