/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Yinyoga torsdagar

Torsdagar 19.15-20.30

Kursstart höstterminen 2019: 5 september

Kursavslut höstterminen 2019: 19 december 

Totalt: 16 lektioner

Pris för hel termin: 3088 kr

Boka tidigt-rabatt! Boka och betala din kurs senast 25 juni och få 15% rabatt, priset blir då 2625 kr.

Boka och betala din kurs HÄR 

Boka och betala prova på-lektion HÄR (ej öppen än)

Yinyoga

I Yinyogan får du möjlighet att jobba länge med varje position, oftast mellan 3 och 5 minuter. Positionerna i Yinyoga utförs till största delen liggande eller sittande. I varje position hittar vi ett sätt för kroppen att släppa taget om spänningar och öppna upp för mer flöde av energi.

I Yinyoga är det viktigast hur det känns, var det känns och hur du genom variationer på positionerna hittar in i din kropp. Fokus ligger på total närvaro och ökad kroppskännedom.

Varje lektion innehåller ett centralt tema och syfte. I torsdagskursen i Yinyoga ingår positioner för olika par av organ, till exempel lever – gallblåsa, njurar – urinblåsa och så vidare. Kursen innehåller också tillfällen då vi gör positioner för olika chakran, till exempel avslutas kursen före jul med ett pass för rotchakrat, som är grundande och stabiliserande inför juluppehållet. Varje pass innehåller dessutom inslag av Restorative Yoga, som är yoga för ökad återhämtning och djup vila. De positioner som har en vilande och återhämtande effekt känns inte som en utsträckning och ska inte ha något särskilt resultat, vi låter istället kroppen och sinnet enbart gå in i djup vila i dessa positioner.

Vårterminen 2019 pågår till och med torsdag 20 juni, med uppehåll på nationaldagen den 6 juni.

 

Anna Sellborn
Yogan är för mig ett sätt att hitta lugnet och närvaron i kroppen och sinnet. Den yogaform jag verkligen fallit för är Therapeutic Mindful Hatha Yoga, som jag utbildade mig till lärare i 2014. Det jag fastnade för med Therapeutic Mindful Hatha Yoga var främst förhållningssättet till yogan, att det är ett redskap för oss på vår väg genom livet. Vi använder yogan för att komma in i kroppen och inte tvärtom. Therapeutic Mindful Hatha Yoga har utarbetats för att vara en helt sekulariserad, modern form av yoga. Jag använder under dessa pass de svenska och ibland de engelska namnen på positionerna och vi sjunger inga mantran på sanskrit. Någon regelrätt meditation ingår inte, dock kan avslappningen i början och slutet av passet kännas meditativ till sin natur.

Therapeutic Mindful Hatha Yoga kan utövas i sin grundform i grupp, den kallas då Mindful Hatha Yoga. Då yogar vi relativt långsamt och lägger tid på att gå mer in på detaljer, vilket är ett sätt att öka närvaron i kroppen. Resultatet blir en relativt mild form av Hatha Yoga där vi inte stannar riktigt så länge i positionerna som i de  klassiska formerna av Hatha Yoga, men där vi samtidigt övar upp både kroppsmedvetenheten, balansen, stabiliteten och uthålligheten. 

Jag går regelbundet på kurser för att upprätthålla och förbättra min yogaundervisning. Min senaste vidareutbildning är en kurs i Chakra Yoga, som jag gick under hösten 2017 till sommaren 2018. Det jag gillar med Chakra Yoga är att det ger oss ytterligare en dimension på yogan samtidigt som vi utövar de klassiska positionerna. Ordet chakra betyder hjul och med ett chakra menar man en virvel av energi i kroppen. 

Jag undervisar också i Yin Yoga. Dels ingick Yin Yoga i min lärartubildning, dels har jag lärt mig mer Yin Yoga genom att arbeta med olika positioner i lugn takt i Chakra Yoga. I kursen i Yin Yoga varvar jag klassisk Yin Yoga för olika par av organ, till exempel lever – gallblåsa, med Yin Yoga där vi arbetar med till exempel hjärtchakrat och andningen eller de två nedersta chakrana. Dessutom väver jag in en del positioner från restorative yoga, det vill säga yoga som är enbart vilande och ökar kroppens återhämtning.

Ibland blir undervisningen lite teknisk i sin karaktär, inte för att positionerna ska se perfekta ut, utan för att det ger oss möjlighet att känna in detaljer och på så sätt få ytterligare hjälp att vara i vår kropp. Det som kan se enkelt ut kan vara väldigt välgörande om vi känner in kroppens alla delar på djupet. Jag spelar ingen musik under mina pass. Varje pass avslutas med en guidad avslappning, där du ligger på golvet och känner igenom kroppen. Detta gör vi dels för att musklerna och lederna ska slappna av, dels för att det ger oss en känsla av närvaro utan aktivitet, det blir alltså ett sätt att öva förkroppsligad närvaro.

”Anna är fantastisk på att se alla! Bra på att förklara på många olika sätt så att alla har möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Passen känns oerhört genomtänkta.”

Totalt erbjuds 16 tillfällen med Yinyoga torsdagar hösten 2019.