Yoga är inte gymnastik

shutterstock_301241030 [Converted]Ordet yoga betyder förening. Förening mellan kropp och själ. Mellan jaget och alltet. Mellan det aktiva och det passiva eller det mörka och det ljusa inom oss. Motpolerna möts, värdeladdningen upplöses och istället för två sidor av ett mynt ser vi nu bara helheten: myntet som sådant. Ordet yoga innefattar både det tillstånd vi strävar efter att uppnå och själva övningarna i sig. Det som skiljer yoga från gymnastik eller andra träningsformer är hur vi förhåller oss till vår kropp, våra tankar och vår andning under själva övningarna. Yoga går alltså inte bara ut på att placera kroppen i en viss position eller utföra en viss rörelse, utan det handlar om att vara ett med kroppen, andningen, uppmärksamheten och rörelsen medan vi utför den. Att betrakta yogan som enbart en fysisk träningsform vore att förminska dess värde. Yoga lär dig att vara närvarande i nuet och ökar din kontakt med dig själv. Oavsett om du sökt dig till yogan för att du vill få en frisk, stark och smidig kropp, eller för att du vill uppnå mental balans och andlig utveckling, blir den andra sidan av myntet en positiv bieffekt som du får på köpet. Yogan ger dig både och.

I vardagen betraktar vi ofta kroppen som något vi “har”. En sorts verktyg. I yogan lär vi oss att bebo den. Vi flyttar in. Det är sorgligt hur stor del av våra liv som de flesta av oss lever helt och hållet i huvudet, mer eller mindre avskurna från kontakt med kroppen. När vi lär oss att bo i vår kropp upplever vi oss själva som så mycket mer levande. Vi tränar upp vår förmåga att stanna kvar i vår upplevelse både när den gör ont och när den är njutningsfull. Vi övar oss i att inte hålla fast vid vissa känslor och förneka andra, utan acceptera och tillåta det som är, precis så som det är. Vi förstår att vi faktiskt är ”Human Beings” och inte ”Human Doings”. Yogi Bhajan, grundare av Kundaliniyogan, stannade inte vid det, utan menade att:

We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.

Att vara en ”Spiritual Being” innebär att vi är del av något större. Att det finns en djupare mening med vår existens än hur vi vanligtvis ser oss själva och vår betydelse i världen. Att vår spirituella varelse har en ”human experience” innebär att vi har fått möjligheten att uppleva ett liv som människa i den fysiska världen, med en kropp och alla möjligheter det shutterstock_138421229innebär. Oavsett hur du ser på andlighet och religion har du kanske någon gång drabbats av en djupare insikt om att din kropp faktiskt är du! Att livet pulserar i dig. En upplevelse som ofta följs av en känsla av vördnad inför kroppen. Det kan visa sig genom att vi känner tacksamhet mot våra organ som ständigt arbetar för att hålla oss vid liv, hjärtat som slår och lungorna som förser vårt blod med syre. För våra fötter som bär oss genom dagarna och för vår stackars hjärna som kämpar febrilt för att skapa en så god tillvaro som möjligt för oss. Vi inser värdet av att ta hand om kroppen. Vi börjar tänka på vad vi äter, eftersom matens beståndsdelar förvandlas till ”oss”, bygger upp vår kropp och blir en del av det som är vi. Vi blir mer medvetna om hur skört livet är och inser hur beroende vi är av att ta hand om oss själva, men även om andra människor och om naturen. De yogiska riktlinjerna om hur man bör leva kommer för många naturligt, efterhand som vi börjar bebo vår egen kropp.

Inom yogatraditionen finns en rik flora av övningar och tekniker för att få kontakt med livet i vår kropp. Men när vi befinner oss i ett tillstånd av ”Human Doing” är risken stor att vi utför vår yoga mekaniskt. Om vi inte har någon bakgrundskunskap som ger oss en chans att förstå syftet med tekniken är risken stor att vi tappar bort den utforskande nyfikenheten kring vad som händer inom oss. Att vi missar att öppna upp för känsligheten, innerligheten, i vårt yogautövande.

Yoga och meditation handlar om att lära sig att lyssna. Att notera vad som händer inom oss under och efter våra olika övningar. Om vi sjunger mantran lyssnar vi både inåt och utåt. Vi försöker bli ett med ljudet. Vi lyssnar på sången som omger oss i lika hög grad som på de ljud vi själva skapar. I tyst meditation lyssnar vi inåt. Till tystnaden, stillheten, vår neutrala kanal. Men också till livet som rör sig i oss. Hjärtat som slår, blodet som cirkulerar, andningen som får kroppen att röra sig rytmiskt. Genom att utföra våra yogiska tekniker med en kärleksfull nyfikenhet om vad de gör med vår kropp lär vi oss hur de fungerar och på vilket sätt vi kan använda dem för att påverka vår energi och vårt känsloliv medvetet.